Projecten, adviezen

Sterrebos Erfgoedadvies verricht(te) o.a. werkzaamheden voor / schreef voor / bracht rapporten uit aan:


Cultuurhistorische informatie

In 2015 is voor de Stichting Credo Pugno cultuurhistorische informatie verzorgd voor een informatiepaneel bij het Schaepmanmonument in Driebergen.
Naast samenstelling tekst, kaart en fotoredactie is gezorgd voor een QR-code.
Deze verwijst naar de bijbehorende website (blog) met uitgebreidere infomatie over de historische samenhang van Schaepman, Seminarie en Sparrendaal.

Tevens werden o.a. rapporten / adviezen uitgebracht aan:

  • Stichting Sabine , het Stichts Algemeen Bibliografisch Netwerk ,
  • G emeente Utrechtse Heuvelrug

en lezingen / presentaties verzorgd voor historische kring, welzijnsstichting, serviceclubs, e.a.