Resume

Waar ruimtelijke ordening, monumentenzorg en historisch landschap elkaar ontmoeten
is een adviseur met visie en passie nodig
die het brede beleidsterrein overziet
en naast vakdisciplines ook mensen bij elkaar brengt,
om samen tot een gedragen plan te komen.

Henk Jan Derksen, oprichter van Sterrebos Erfgoedadvies, heeft jarenlange ervaring met cultureel erfgoed en ruimtelijke ordening, vanuit verschillende posities.

Hij heeft daardoor een groot inlevingsvermogen in zowel de betrokken burger, die voor zijn directe belangen opkomt, als de bestuurder die een bredere afweging moet maken.


Een helicopterview én oog voor details!