Kasteel en Buitenplaats

Vooruitgang of pas op de plaats? Planologische bescherming van de historische buitenplaats door Henk Jan Derksen. Artikel n.a.v. masterscriptie.

KasteelKatern mei 2014

jaargang 16, nr. 45. pp. 16-20 .


Monumenten

Gezicht of complex
Gebiedsgerichte bescherming
van de historische buitenplaats.

Henk Jan Derksen vergelijkt de bescherming van buitenplaatsen als complex en binnen een door het rijk beschermd dorpsgezicht .

Gebaseerd op masterscriptie.

Tijdschrift Monumenten mei 2014, pp. 28-30.


Monumentenbeheer

Monumentenbeheer bij gemeenten zwak. Zet in op beleid!

HJ Derksen schrijft in Heemschut in 2005 na de lezing gemeenten en hun buitenplaatsen.


Aan de andere kant van de tafel

Het tijdschrift Heemschut schrijft over wethouder HJ Derksen, in 1999