Masterscriptie

Vooruitgang of pas op de plaats?
Bescherming van de historische buitenplaats in planologisch perspectief


Samenvatting:

Op landgoederen en buitenplaatsen is sprake van aanleg van tuinen, parken en bossen, die het cultuurlandschap mede gevormd hebben en zo gewaardeerd maken.

Buitenplaatsen en landgoederen bestaan uit diverse onderdelen met een ruimtelijke samenhang en historische gelaagdheid. Diverse elementen uit verschillende perioden hebben hierin vaak een nieuwe samenhang gekregen.
Met een monumentenstatus voor een object worden alleen gebouwen en bouwwerken beschermd. De samenhang kan worden beschermd als complex historische buitenplaats én in een beschermd gezicht. Naast deze vormen van sectorale bescherming bestaan er ruime mogelijkheden voor planologische bescherming.

Uit gevalstudies blijkt dat de mogelijkheden lang niet optimaal worden benut. Planologische bescherming kan de sectorale gebiedsbescherming versterken, maar niet vervangen. Bij gebiedsgerichte bescherming voor complexen historische buitenplaats wordt onder meer aanbevolen om net als voor beschermde gezichten een beschermend bestemmingsplan verplicht te stellen en historisch-geografische structuren beter in kaart te brengen.Klik op de link voor de inhoudsopgave van de scriptie en de kaartenbijlage.
Een exemplaar in PDF-formaat van de gehele scriptie en kaartenbijlage kan worden aangevraagd per email: info@erfgoedadvies.net